Tüketim Çılgınlarının Zihin Haritası

-Tüketiyorum, o halde varım!

İnsanın içinde bulunan içgüdüsel dürtüler tehlikeli olabiliyor.

Düşünme, hissetme, öğrenme, karar verme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin organik yapısı popülizm ve elitizmin çatışma şiddetine göre değişkenlik göstermektedir.

“İnsanlar, içlerindeki bencil arzular tatmin edildiğinde mutlu olurken, aynı zamanda uslu çocuklar haline geliyorlar..”

20.YY Amerika’sında savaş yanlısı dürtülerin dize getirilmesinde, mevcut tüketim algısının farklılaşmasının etkisi büyüktür.

Bu zamana kadar geçen süreçte popülizm ve elitizmin çatışması, prestij odaklı tüketim algısını ortaya çıkarmıştır.

Ortaya çıkan bu algı analitik düşünce sistemine göre sosyal benliğin ekseninde ciddi bir kayma, diyalektik düşünce sistemine göre ise bir ivme kazandırmıştır.

Toplumsal benlik çatışmaların arasında tutarlılığını koruyamadığı için yeni bir kimlik arayışı içine girmiştir.

Bilişsel psikolojinin gelişimi, sermayecilerin kimlik arayışı içinde olan kitleleri nasıl yönlendirebiliriz sorusuna doğru cevaplar vermesini sağlamıştır.

Sorulan soruların en önemlisi ihtiyaca muhtaç kimliklerin nasıl oluşacağıdır. Böylece üretim hiçbir zaman karşılıksız kalmayacaktır.

Bireysel eğilimlerin incelenerek yeni toplumsal eğilimler yaratmak, ihtiyaca muhtaç bireylerin oluşturulmasında en önemli eylemdir.

Böylece sermayeciler için birey algısı yok olup kitle algısı oluşacak, üretim kitleselleşecektir.

Modern tüketim şekilleri şehirlerde yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bireyin kendisini diğer bireylerden farklı göstermek için benimsediği yaşam biçiminin, diğer bireyler tarafından da anlaşılması gerekir.

Birey ortak kültürel imajları diğer insanlara aktarabildiği ölçüde kendini farklı gösterebilir.

Bu durum durmak bilmeyen farkedilir olma savaşına yol açmıştır.

Daha alt düzeydeki sınıflar yüksek statüye sahip grupların bir kısım alışkanlıklarını kopyaladıkça bu yüksek gruplar devamlı olarak kendi tüketim kalıplarını farklılaştırmak zorunda kalırlar.

 
-Bu durum tüketim çılgınlığının kısır döngüsünü oluşturmaktadır..

Share Button

<< Önceki Yazı - Sonraki Yazı >>

Tüm Yazılar :: Facebook :: Twitter